ภาษาไทย

เราจะไม่หวาดกลัวความชั่วร้าย


ผมมีความรู้สึกว่าการจัดพิมพ์เผยแพร่สำเนาหนังสือของผมเป็นภาษาไทยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะคนไทยได้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมาในขณะที่ผมดำเนินการเสนอแผนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของสหรัฐอเมริกาและเมื่อผมเริ่มหาเสียงเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดี เราได้จัดตั้งสถาบันเอเชียสาขาประจำประเทศไทยขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมา และผมได้แปลแพลตฟอร์มของผมสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นภาษาไทยในเดือนกันยายนของปี 2020 – ก่อนที่จะแปลมันเป็นภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย

ผมได้มีโอกาสไปเยือนประเทศไทยหลายครั้งเพื่อทำการวิจัย และผมได้พูดคุยเรื่องวัฒนธรรมและสังคมกับนักวิชาการของไทยซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ผมเป็นอย่างยิ่ง ผมประทับใจเสมอมาในความมีน้ำใจและความสุภาพที่คนไทยแสดงให้ผมเห็นในทุกโอกาส

ในฐานะที่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับทวีปเอเชีย โดยเน้นไปที่จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีเป็นหลัก และผมยังได้ขยายการทำวิจัยไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ผมพบว่าประเทศไทยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเข้าใจของผมที่มีต่อเอเชีย

สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ผมได้รับแรงบันดาลใจหลายครั้งจากประเทศไทย

การหาเสียงในการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีของผมมุ่งเน้นไปที่การต่อต้านจักรวรรดิ โดยจักรวรรดิที่ผมหมายถึงไม่ใช่จักรวรรดิดั้งเดิมในยุคโบราณหรือจักรวรรดิอาณานิคมของอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเยอรมัน ถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันในบางประการ แต่ผมหมายถึงจักรวรรดิทางการเงินและสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างต่อเนื่องและมองไม่เห็น รวมทั้งจักรวรรดิแห่งสื่อและความบันเทิง ซึ่งเป็นจักรวรรดิระดับโลกที่หลอกลวงและทำให้เราเข้าใจผิด

ในระหว่างที่กำลังเริ่มการหาเสียงครั้งนี้ เมื่อผมประสบปัญหาในการหาวิธีตอบโต้การโจมตีจากจักรวรรดิที่มองไม่เห็นเหล่านี้ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ผมได้แต่คิดถึงประเทศไทย

ทำไมต้องเป็นประเทศไทย ทำไมประเทศไทยจึงสำคัญต่อผมมากเมื่อผมเกิดข้อกังขา

ประเทศไทยมีความสำคัญต่อผมเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ต่าง ๆ ในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 และเป็นประเทศเดียวที่อาศัยภูมิปัญญาของผู้คน วัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง ความเข้มแข็งทางปรัชญาและจิตวิญญาณในการรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์และสถาบันกษัตริย์ของตน อีกทั้งยังสืบสานประเพณีที่บรรพบุรุษได้ทิ้งเอาไว้เมื่อเผชิญกับการโจมตีทางเศรษฐกิจและทางการทหารที่ยากจะต้านทาน รวมทั้งเมื่อเผชิญกับการติดสินบนจากกลุ่มคนผู้มั่งคั่งและอำนาจที่ทรงพลังจากจักรวรรดิยุโรปซึ่งกำราบชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่รายล้อม นอกจากนี้ประเทศไทยยังแตกต่างจากญี่ปุ่นเพราะยังคงรักษาความเป็นเอกราชไว้ได้โดยไม่ต้องเลียนแบบแนวทางจักรวรรดินิยมจากจักรวรรดิตะวันตก


ในขณะนี้เราผู้อยู่ทั้งในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทยต่างต้องร่วมต่อสู้ดิ้นรนกับอำนาจของผู้ร่ำรวยระดับสูง วาณิชธนากร และองค์กรที่พวกเขาควบคุมอยู่ จักรวรรดิที่ไร้ซึ่งความจริงใจเหล่านี้ต้องการกดขี่ข่มเหงเราและทำให้เราทุกคนตกเป็นอาณานิคม ผมจึงต้องหันหน้าเข้าสู่ภูมิปัญญาของคนไทยเพื่อค้นหากลยุทธ์

ผมถือว่าท่านเท่าเทียมกับผมหรือไม่ เปล่าเลย! ผมไม่ถือว่าท่านเท่าเทียมกับผม เพราะว่าท่านมีสติปัญญาที่เหนือกว่าผมในการตอบโต้กับจักรวรรดิเหล่านี้ และในการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและอำนาจในการตัดสินใจของท่านเอง

ผมหวังว่าเราจะสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อที่เราชาวอเมริกันจะได้เรียนรู้จากท่าน และลูกหลานของเราจะกลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้ ผมหวังว่าเด็ก ๆ อเมริกันจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเงินยาง อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรอยุธยาจากที่โรงเรียน พร้อมทั้งนำยุคทองแห่งศิลปะและวรรณกรรมของอยุธยามาใช้เป็นแบบอย่างในการฟื้นฟูวัฒนธรรมอเมริกัน รวมถึงนำการปฏิรูปประเทศของรัชกาลที่ห้ามาใช้ในการสอนให้ผมเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่มีความเที่ยงธรรมและมีวิสัยทัศน์

เราจะจัดตั้งระบบสากลที่ให้อภัยและเคารพกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความกลมกลืนกับประเพณีไทย โดยเราจะตอบกลับต่อความเข้าใจผิดด้วยคำว่า “ไม่เป็นไร” แทนที่จะตอบโต้ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ราคาแพงหรือด้วยข้อตกลงการค้าเสรีที่ไม่แยแสความต้องการของประชาชน หรือด้วยภัยคุกคามแห่งสงคราม

ผมยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านจากประเทศไทยให้มาเข้าร่วมกับผม โดยพิจารณาลึกลงไปในสันติภาพและความปรองดองแห่งอดีตที่รุ่งโรจน์ และค้นหานัยยะบ่งชี้ถึงวิธีที่สหรัฐอเมริกาจะสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและกำหนดทิศทางใหม่ในอนาคตร่วมกันสำหรับทั้งสองประเทศของเรา

ขอขอบคุณสำหรับความสนใจที่มีค่ายิ่งของท่าน

อิมานูเอล แพสทริช

(Emanuel Pastreich)

คำแถลงการณ์ 17 ประการของ

ประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาปี2020 โดยได้เสนอนโยบาย 17  ประการ ที่เรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างพื้นฐานในทุกแง่มุมของสังคมสหรัฐอเมริกา มีระบบการเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ขจัดความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมอันลึกซึ้งที่สร้างความสูญเปล่าให้กับสหรัฐอเมริกา เราต้องรวมความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งต่อความทุกข์ยากของคนธรรมดาด้วยวิสัยทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจว่าประเทศนี้จะเป็นอย่างไร

ข้อโต้แย้งของแพสทริชคือ: เราต้องต่อสู้ร่วมกันเพื่อสร้างสถาบันที่มีส่วนร่วมในทุกพื้นที่ใกล้เคียงที่จะอนุญาตให้พลเมืองของเราสร้างอุดมคติ ฝึกฝนนิสัย และเตรียมนโยบายที่จะเป็นรากฐานที่เราจะสร้างสาธารณรัฐขึ้นใหม่ รัฐที่ดีเกิดขึ้นจากการร่วมมือของประชาชนทุกคนมากกว่าการเป็นทาสของสื่อที่ปัจจุบันทุจริตและหากินกับผู้บริโภค มันจะดีกว่าที่จะสร้างวารสารศาสตร์พลเมืองของเราเองมากกว่าที่จะคร่ำครวญต่อหน้าสื่อที่ไร้สาระ

นอกจากนี้แพสทริชจะขอให้ผู้ฟังหรือประชาชนช่วยลงคะแนนเสียงให้เขาแล้ว เขายังชักชวนให้ร่วมแคมเปญที่เขาเสนอเพื่อสร้างรัฐบาลอันเกิดจากระบอบประชาธิปไตยที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชน อย่างแท้จริง หรือเป็นประชาธิปไตยระดับชาติ (a national democracy) ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นตัวบ่งชี้ความต้องการของประชาชนในทุก ๆ ด้าน และใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด โดยคำแถลงการณ์/นโยบายทั่ง 17 ข้อนี้เปรียบเสมือนนาฬิกาที่จะคอยเตือนเมื่อประเทศเกิดปัญหา หยุดปัญหานั้น ให้เราสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ทันเวลา

หลักการพื้นฐานสองประการที่จะคาดเดาการดำเนินการในอนาคต

การค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตร์

ประชาธิปไตยคือกระบวนการที่ความต้องการและภูมิปัญญาของประชาชนถูกแปลงเป็นนโยบาย แต่ถ้าผู้คนหลงผิดถูกใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่บิดเบือนและปรุงแต่ง ถ้าพวกเขาถูกสอนให้ตามใจตัวเองและทำให้เสียผลประโยชน์ในการปกครองเราก็จะเป็นประชาธิปไตยที่ปราศจากประชาชน หากการถกเถียงเรื่องนโยบายไม่มีมูลความจริงเราก็มีประชาธิปไตยในจินตนาการ หากเราลงคะแนนเสียงเพื่อตัดสินว่าอะไรเป็นความจริงแสดงว่าเราได้เข้าสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วและมีเหตุผล

นอกจากมติคะแนนเสียงที่เป็นไปตามความจริงจะแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว มติคะแนนดังกล่าวยังสามารถบอกถึงความจริงของประเทศทั้งในเรื่องความยากจน การศึกษา ชุมชน หรือทหาร นอกจากนี้มันยังทำให้ประชาชนได้ตรวจสอบสถานการณ์บ้านเมืองหรือพื้นที่ใกล้เคืองของตน กระตุ้นให้ประชาชนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่อสร้างแนวทางการแก้ไข และนำไปปฏิบัติ ตรงตามคำกล่าวของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นที่ว่า “ของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน” คือจุดประสงค์ของเรา

รัฐบาลเพื่อประชาชน

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาวางพิมพ์เขียวสำหรับรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่ใช่ผู้มีอำนาจ อย่างไรก็ตามเรายังสามารถรักษาความเป็นประชาธิปไตยได้โดยการพลิกโฉมรัฐบาลใหม่ที่ปกป้องสวัสดิภาพของประชาชนและปกป้องผู้ที่ต่อต้านผู้มีอำนาจ การสร้างรัฐบาลที่ให้ผลประโยชน์และปราศจากความรุนแรงและสงครามถือเป็นศูนย์กลางของวาระแห่งชาติ

การรณรงค์นี้จะเดินหน้าต่อไป ซึ่งอาจต้องเผชิญกับอำนาจนายทุน คนมั่งมี แต่ด้วยพลังความรักประเทศชาติ เราจะทำให้ทุกคนเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสิ่งที่มองไม่เห็น นั่นคือ ค่านิยมหลักที่นำทางเราทั้งในฐานะปัจเจกชนกลุ่มและในฐานะประเทศชาติในการเสียสละตัวเองอย่างพร้อมเพียง ไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้น แต่เพื่อการแสวงหาความจริงด้วย

คำแถลงการณ์ 17 ประการของ อิมานูเอล แพสทริช (Emanuel Pastreich)

1) เราจะไม่รับรู้การเลือกตั้งใด ๆ ที่ไม่ยุติธรรม

ระบบการเลือกตั้งในปัจจุบันกำจัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั่วไป ประชาชนบางกลุ่มถูกลิดรอนสิทธิอันเนื่องมาจากขาดคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนด เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายได้ อีกทั้งข้อมูลบางอย่างก็ถูกปิดบัง รวมไปถึงยังไม่เป็นสากลมากพอทำให้จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน นอกจากนี้ระบบการเลือกตั้งดังกล่าวยังไม่โปร่งใสและถูกต้อง ทั้ง ๆ ที่ระบบการเลือกตั้งพึงตั้งอยู่บนพื้นฐานทางศีลธรรม ปราศจากการสนับสนุนจากนายทุนและการฉ้อโกง

2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่ครอบงำ

ตามแผนพัฒนา 100 ปี สหรัฐอเมริกามีนโยบายเพื่อการบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นควบคู่ไปกับนโยบายด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการศึกษาทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นเรื่องการจำกัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันปิโตรเลียม ถ่านหิน  โดยเริ่มจากการกำหนดนโยบายงดใช้รถยนต์ส่วนตัวและจำกัดการใช้เครื่องบิน รัฐบาลจะออกนโยบายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม แทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงหรือฟอสซิล โดยจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในทุกพื้นที่

ในเรื่องของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเทคโนโลยีข้างตนจะถูกยึดครองโดยรัฐบาล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมการใช้น้ำมันปิโตรเลียม ถ่านหิน  และแร่ยูเรเนียม

กองทัพจะเปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียน 100% ก่อนหน่วยงานอื่น ๆ ของประเทศและจะเปลี่ยนจากศัตรูที่ของสิ่งแวดล้อมไปเป็นผู้พิทักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้เงินทุนที่ได้จากการยึดบริษัทที่กระทำผิดตามกฎหมายพลังงานและสิ่งแวดล้อมไปใช้สนับสนุนหรือเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลจะกำกับดูแลการสร้างชุมชนเมืองและชานเมืองที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงและดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อรับรองความหลากหลายทางชีวภาพ

3) กำจัดอาวุธนิวเคลียร์ด้วยวิธีการใด ๆ ที่จำเป็น

เสนอให้มีนโยบายที่มุ่งกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ให้หมดไปจากโลก เพื่อประโยชน์ของเยาวชนของประเทศ เราจะกวาดต้อนและทำลายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดโดยเริ่มในสหรัฐอเมริกาและจากนั้นในประเทศอื่น ๆ ทั้งหมด การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จะต้องหยุดลง

4) เปิดตัวการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศในอดีตที่หลายคนปฏิเสธที่จะเผชิญหน้า

ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการหาความจริงของคดีหรือเหจุการณ์ที่สำคัญๆ และเป็นที่สงสัยต่อประชาชน เช่น เหตุการณ์หลังการเลือกตั้งปี 2000 รวมถึงเหตุการณ์ที่เรียกว่า“ 9/11” ตลอดจนหาความจริงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การปรองดอง เปิดเผยเรื่องราวที่ซื่อสัตย์ให้พลเมืองสหรัฐอเมริกาและให้โลกได้เห็น และไม่มอบเสียงตำหนิให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงเพราะเรื่องเล่าหรือนิทาน

5) นำกองทัพสหรัฐฯกลับบ้านและยกระดับสหประชาชาติ

เสนอนโยบายนำกองทัพสหรัฐกลับบ้าน โดยปราศจากการรับใช้องค์กรหรือหน่วยงานนอกระบบ แต่สนับสนุนให้กองทัพสหรัฐอเมริกาต่อสู้และรักษาความั่นคงของประเทศและสหประชาชาติอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติจะต้องเป็นพื้นที่หลักในการวางแผนอนาคตสำหรับโลกที่เปราะบางของเราแล้วนำไปปฏิบัติ ภายหลังการปฏิรูปอย่างสมบูรณ์เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนของพลเมืองของโลก

6) บริษัท ไม่ใช่คน

บริษัท ไม่ใช่คนและไม่มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย เช่นเดียวกับคนรวยระดับสูงและสำหรับธนาคารเพื่อการลงทุนที่พวกเขาใช้ความตั้งใจ ข้อมูลที่กำหนดโดยผู้กำหนดนโยบายจะต้องจัดทำโดยข้าราชการอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ซึ่งสามารถมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศของเราอย่างมีวัตถุประสงค์โดยไม่ต้องกดดันให้ได้มาซึ่งผลกำไร คนรวยไม่ควรมีบทบาทพิเศษในการกำหนดนโยบายของรัฐ แต่พึงเป็นข้าราชการที่มีความสามารถและจริยธรรม เราต้องเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้รัฐบาลได้รับความเป็นอิสระจากองค์กรต่าง ๆ และสามารถสร้างระบบการกำกับดูแลที่เข้มงวดเพื่อปกป้องประชาชน

7) เศรษฐกิจของประชาชนและเพื่อประชาชน

มีระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันตามระบอบประชาธิปไตย โดยระบบเศรษฐกิจต้องไม่ตกอยู่ในมือของกลุ่มชนชั้นสูงที่ได้สร้างความมั่งคั่งมหาศาลด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมมานานหลายทศวรรษ

ทั้งหมดนี้จะหยุดลง เมื่อเราให้อำนาจผู้ตรวจสอบมืออาชีพหลายพันคนที่ Internal Revenue Service และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก FBI จะเดินหน้าและดำเนินการตรวจสอบทุกสาขาของรัฐบาลอย่างไม่เกรงกลัวรวมถึงกระทรวงกลาโหม เราจะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบทางการเงินอย่างสมบูรณ์ของรัฐสภาและสมาชิกทั้งหมด รวมถึงสาขาด้านการบริหารและสมาชิกทุกคนที่สำคัญของตุลาการต้องได้รับการตรวจสอบ เราจะไม่กลัวที่จะต้องดำเนินคดี ปรับ และจำคุกคนหลายพันคนหรือมากกว่านั้นหากจำเป็น

การเงินนับจากนี้ไปจะเป็นสาขาที่มีการควบคุมสูงโดยส่วนใหญ่จะดูแลโดยองค์กรของรัฐที่รับผิดชอบต่อประชาชน ธนาคารในภูมิภาคจะเปลี่ยนเป็นสหกรณ์ที่ดำเนินการโดยประชาชนเพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจในท้องถิ่น

8) สนับสนุนการศึกษาที่แท้จริงและการทำข่าวเชิงสืบสวน

เสนอให้มีการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อสร้างการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อพวกเขาจะได้รู้จักการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพสังคมและใช้ประโยชน์จากศักยภาพของการศึกษาให้เต็มที่ พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวรรณคดีปรัชญาและวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อที่จะสามารถเข้าใจประเด็นที่ซับซ้อนในยุคของเรา

เราจะสร้างระบบการศึกษาใหม่ที่ประชาชนทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนจะได้รับสิทธิในการศึกษาที่มีคุณภาพเพราะเราคาดหวังให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น มีวารสารศาสตร์เป็นส่วนเสริมของการศึกษาที่คอยแจ้งให้พลเมืองของเราทราบเกี่ยวกับประเด็นที่แท้จริงของประเทศ สอนให้พวกเขารู้จักการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลังพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของระบบสื่อสารมวลชน

ในขณะที่พลเมืองควรเรียนรู้ที่จะคิดอย่างเป็นกลางและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสังคมที่ดี ประกอบกับรัฐบาลต้องสนับสนุนสื่ออิสระในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่อุทิศตนเพื่อการแสวงหาความจริงและกระตุ้นให้ประชาชนคิดด้วยตนเอง โดยผ่านการส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะที่ประชาชนสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การสร้างภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ ภาพวาดและภาพถ่าย โดยได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมสำหรับงานนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้พวกเขามั่นใจว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพลเมืองของเรา

9) การแก้ไขครั้งที่ 13 และการยุติการเป็นทาส

การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 13 ของเราห้ามการมีทาสอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมที่เป็นไปเพื่อผลกำไรขององค์กร เหล่านี้จะสิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อยกเว้นโดยการใช้การแก้ไขครั้งที่ 13 อย่าง

10) การค้าต้องเป็นระบบนิเวศและเสรีอย่างแท้จริง

เสนอให้สนับสนุนการค้าที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์ต่อพลเมืองในท้องถิ่น คือไม่ทำลายอุตสาหกรรมและฟาร์มดั้งเดิม ประชาชนต้องร่วมกันคิดใหม่ทั้งหมดว่าการค้าหมายถึงอะไรและสร้างระบบการค้าเสรีเชื้อเพลิงฟอสซิล 100% ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเคารพความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น

11) ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมเป็นหัวใจสำคัญของวิกฤตการณ์ทางการเมืองนี้

เสนอให้มีนโยบายรณรงค์และรักษาศีลธรรมที่มีในตัวปัจเจกบุคคล ตลอดจนสร้างชุมชนที่สามารถเรียกร้องความยุติธรรมและความชอบธรรมจนกระทั่งเราสามารถไว้วางใจเพื่อนบ้านพูดคุยกับลูก ๆ อย่างตรงไปตรงมาและรักษาค่านิยมร่วมกัน การทุตริตทางศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับ “เสรีภาพ” และ “ความยุติธรรม” ต้องหมดไป

12) เปลี่ยนหน่วยข่าวกรองทางทหาร

เนื่องด้วยในอดีตเกิดปัญหาการทุจริตของทหารในการซื้อขายอาวุธ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงหน่วยข่างกรองทหาร โดยเสาะหาชายและหญิงที่เต็มใจสละชีวิตเพื่อประเทศของตน ปกป้องภัยคุกคามด้านความมั่นคงอย่างแท้จริง ไม่ใช่ต้องทำหน้าที่ที่อันตรายเพื่อรักษาลประโยชน์ของกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มที่มาพร้อมกับสนธิสัญญาลับ ๆ มากมาย

13) หยุดอิทธิพลที่เป็นอันตรายของเทคโนโลยีต่อพลเมืองของเรา

หน้าที่ของพลเมืองอย่างหนึ่งคือ การตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างแท้จริง โดยคิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก ให้ความสนใจกับสื่อขององค์กรที่เสนอวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในเชิงบวก นอกจากนี้ ประชาชนพึงตระหนักและทบทวนถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคมเทคโนโลยีจะมีประโยชน์อย่างมาก เมื่อนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่แท้จริงในยุคปัจจุบันและไม่ได้ใช้เพื่อบงการเรา ตลอดจนมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพโลกของเราและสังคม

14) หยุดการรณรงค์ต่อต้านปัญญาเพื่อทำให้เราโง่ลง

ยกระดับการมีส่วนร่วมทางปัญญาในทุกมุมของประเทศของเราและส่งเสริมให้ประชาชนคิดด้วยตนเองและเสนอแนวทางแก้ไขด้วยตนเอง รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าการอ่าน การเขียน และการอภิปรายซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการส่งเสริมทางปัญญา และต้องได้รับการสนับสนุน พลเมืองไม่ควรพึ่งพาความคิดเห็นของผู้มีชื่อเสียง สื่อโฆษณา

นอกจากนี้ยังเสนอให้อุตสาหกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดที่สุดเพื่อให้พลเมืองได้รับชมภาพในสื่อที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางปัญญาและสนับสนุนชุมชนที่มีสุขภาพดี พลเมืองมีสิทธิที่จะอ่านบทความ และรับชมการถ่ายทอดสดซึ่งบรรยายถึงความเป็นจริงของชีวิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และมีอิสะไม่อยู่ภายใต้รายการที่ถือเป็นฉากจำลองจากชีวิตที่เกิดจากการโฆษณ

15) ฟื้นหลักการอิโรควัวส์เจ็ดชั่วอายุคน

เสนอให้เห็นความสำคัญของหลักการ “รุ่นที่ 7” ตามประเพณีของชาวอิโรควัวส์และของชนพื้นเมืองอื่น ๆ ที่เรียกร้องให้เราพิจารณาว่าการตัดสินใจของเราในวันนี้จะมีผลต่อชีวิตของลูกหลานของเราเจ็ดชั่วอายุคนในอนาคตอย่างไร หลักการนี้เป็นวิทยาศาสตร์และมีเหตุผลน่าเชื่อถือพอ และเสนอให้หลักการ “รุ่นที่ 7” ถูกเพิ่มเข้าไปในรัฐธรรมนูญเพื่อการแก้ไขและใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินค่าใหม่ทั้งหมดของสมมติฐานทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอันเป็นเครื่องประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและความเจริญรุ่งเรืองของสัตว์ป่าและพืช

ประชาชนทุกคนในรัฐพึงเห็นว่าความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอดของเรา มีการสร้างระบบแลกเปลี่ยนระหว่างพลเมือง เพื่อให้เพื่อนบ้านสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันและตั้งโปรแกรมสำหรับการสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ทำให้ครอบครัวและชุมชนพึ่งพาตนเองได้

นอกจากนี้เรายังต้องให้อำนาจประชาชนในการดูแลซึ่งกันและกัน เรียนรู้เรื่องยา สมุนไพรและการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้เงินเลย

16) การทำการเกษตรเพื่อประชาชนและเศรษฐกิจอาหารที่ดีและเป็นธรรม

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิที่เกิดจากภาวะโลกร้อนจะทำให้ต้นทุนอาหารเพิ่มขึ้นทำให้การทำฟาร์มเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดอีกครั้งเพื่อความอยู่รอด โดยสนับสนุนการทำการเกษตรโดยประชาชนและเพื่อประชาชน คือ ประชาชนมีที่ดินทำกินของตนเอง มีระบบการกระจายสินค้าเพื่อการเกษตรทั้งหมดจะต้องได้รับการควบคุมและทำให้เกิดความยุติธรรม การผลิตอาหารในลักษณะที่ไม่ทำลายดินและน้ำของเรามีความสำคัญมากกว่าการผลิตอาหารเพียงไม่กี่อย่างที่จะสร้างความมั่งคั่งจากการส่งออกทางการเกษตร ชาวอเมริกันต้องยอมรับการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนและลงมือทำเดี๋ยวนี้

17) ทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

เสนอให้มีการกำหนดและการดำเนินนโยบายภายในรัฐธรรมนูญต้องได้รับการจัดการอย่างโปร่งใสภายในหน่วยงานของรัฐที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญ ซึ่งปัจจุบันพรรคการเมืองทั้งสองฝ่าย คือพรรครีพับลิกันและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ทั้ง ๆ ที่พรรคการเมืองมีบทบาทสำคัญในการปกครองหรือกำหนดนโยบาย และเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับประชาชนในระดับท้องถิ่นในการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น