Čeština

Nebudu se bát ádného zla

Oznamujeme chystaný p eklad knihy amerického kandidáta na prezidenta Emanuela Pastreicha

“Nebudu se bát ádného zla”

 Uprostřed prezidentské kampaně v roce 2020, pošpiněné medializací a otrávené korupcí, vykročil z řady jediný kandidát, aby s neochvějnou vědeckou přesností vykreslil úpadek, který se vkradl do naší společnosti. Emanuel Pastreich prohlásil, že pouze nezávislý kandidát může sloužit jako prezident ve světle kolapsu politických stran v bojujících zločinných syndikátech. Představuje nám konkrétní plán transformace našeho národa v sérii výmluvných projevů, které předpokládají, že jsme občané, kteří jsou schopni jednat, nikoliv pasivní spotřebitelé.

 Pastreich odmítá p i knout vinu jakékoliv osob nebo skupin , ale navrhuje, abychom se vrátili k ř ř ě ě duchu Ústavy a stejn jako ě Frederick Douglass a Abraham Lincoln objevili etické základy dobré správy v cí ve ejných, které byly poh beny v m lkém hrob spole nostmi pro vztahy s ve ejností, ě ř ř ě ě č ř investi ními bankami a nespo etnými politiky a samozvanými odborníky.

 Tato kniha se skládá z ady projev , které ř ů Emanuel Pastreich p ednesl jako nezávislý kandidát na ř prezidenta Spojených stát po svém prvním oznámení zám ru kandidovat v únoru (2020). P ednesl ů ě ř projevy, setkal se s americkými kolegy, zejména s t mi, kte í trpí d sledky hluboké morální hniloby v ě ř ů naší zemi. S jejich p isp ním a s jejich pomocí za al mapovat pozitivní sm r pro Spojené státy, ř ě č ě budoucnost, ve které se odkloníme od nebezpe né kultury konzumu, dobývání a nekone né války, č č která nakazila národ jako odporný virus, a která byla umocn na nebezpe nými parazity.

Emanuel Pastreich se v posledních dvou desetiletích ukázal jako v d í hlas pro racionální americkou ů č politiku v diplomacii a bezpe nosti s laserovým zacílením pozornosti na kolaps klimatu a biologické č rozmanitosti, katastrofický dopad nových technologií na lidskou spole nost, exponenciální koncentraci č bohatství a globální závod ve zbrojení.

Pastreich se snaží znovu objevit tradice internacionalismu, které sledují Franklin D. Roosevelt a Adlai Stevenson ve svých spisech a projevech.

Požaduje, aby byly biliony poskytnuté korporacím za poslední rok vráceny, aby konglomeráty jako Amazon a Facebook byly provozovány jako regulovaná družstva a aby byla okamžit zabavena ě aktiva spole ností zabývajících se fosilními palivy a jejich vlastníci a správci obvin ni z trestného inu č ě č prezentování podvodné informace vlád a lidem o zm n klimatu.

Jako odborník na Asii, který hovoří plynně korejsky, japonsky a čínsky, zahájil Pastreich svou kariéru jako profesor na Univerzitě v Illinois, Urbana-Champaign v roce 1998. V současné době působí jako prezident Asijského institutu, think tanku zaměřeného na diplomacii, bezpečnost a technologie, který se nachází ve Washingtonu DC, Soulu, Tokiu a Hanoji.

Byl jsem motivován k překladu své knihy „I shall fear no evil (Nebojím se ničeho zlého)“ do češtiny, protože když jsem loni skončil v Jižní Koreji – poté, co jsem zahájil svou kampaň na prezidenta ve Washingtonu DC, setkal jsem se následně s ohromnými tlaky zkorumpovaného a dekadentního prostředí. Osoba, která o moje dílo v Koreji projevila největší zájem, vůbec nebyla korejské národnosti, byl to Čech. Okamžitě si uvědomil vztah mezi tím, co popisuji, a hlubší krizí v naší civilizaci – způsobem, který ostatní, zaslepení materialismem a narcismem, neviděli a nemohli vnímat.

Čím déle jsem s ním diskutoval, tím více jsem byl přesvědčen, že mé setkání s tímto člověkem nebylo vůbec náhodné. Dozvěděl jsem se, že existuje mnoho odvážných, vlasteneckých a motivovaných Čechů, kteří se staví proti skrytým silám, snažícím se ovládnout naši vzácnou malou Zemi. A že tito stateční čeští lidé bojují všemi možnými prostředky za svobodu, volnost a právo na zachování neobyvatelného prostoru na Zemi pro naše děti a naše vnoučata.

Nemyslím si, že to byla náhoda, že jsem se také vrátil k čtení díla českého spisovatele Franze Kafky, přičemž jsem se snažil pochopit způsob, jakým se tento svět zbláznil. Jeho romány „Die Verwandlung“ („Metamorfózy“), „Der Process“ (Proces) a „Das Schloss“ (Zámek) mi poskytly hluboký náhled do situace, jak celé kultury upadají do masové psychózy; do toho, jak se systémy rozpadají způsobem, který běžný občan ani nedokáže pochopit a uchopit. Kafka byl hlubokou politickou inspirací pro moji kampaň a uprostřed jeho ironie a sarkasmu vidím naději, že lidé jsou ještě schopni vnímat větší pravdu nad rámec fragmentů informací, které se jim dostávají v jejich velmi omezeném prostředí.

Ani současný boj za svobodu v České republice není jen tak historickou náhodou. Již odpradávna museli silní a odvážní, slušní a čestní lidé, kteří obývali hory a pole podél řek, na jihovýchodě Evropy, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, bojovat za obranu své kultury, své identity, proti impériím a různým vládcům. Bojovali mečem nebo zbraní, knihou nebo malbami a sochami proti vpádům říší a bránili svou ekonomiku a kulturu; ať už to byla Svatá říše římská, Habsburská říše, Osmanská říše, Rakousko-Uhersko nebo Rusko/Sovětské imperium. Češi vědí o říších a o jejich skutečných záměrech tolik, jako málokdo na světě.

Musíme se od vás hodně učit, když bojujeme proti novým impériím, impériím technologií a biotechnologií.

Promlouvám k vám, vážení občané České republiky, jako rovnocennému partnerovi ​​a žádám vás, připojte se k nám při vytváření nových Spojených států a nového partnerství s Českou republikou. Doufám, že vaše děti budou přáteli mých dětí a že společně my, naše děti a naše vnoučata, budeme pracovat na budování lepšího světa, na obnovení sebeurčení, jak je vyjádřeno I v Chartě Ligy národů a ve vizi míru a spolupráce, vyjádřené Chartou OSN. Český lid udržoval statečně pochodeň svobody, zatímco tolik z nás, Američanů, usnulo na vavřínech. Pomozte nám prosím šířit toto světlo pravdy a svobody znovu a znovu, uprostřed seskupující se temnoty, abychom mohli svým dětem dát vůbec nějakou naději.