NEDERLANDSE TAAL

Ik ben niet bang voor het Kwaad

Introductie voor Nederland

Het zal je misschien verbazen hoezeer Nederland in mijn gedachten was toen ik mijn campagne voor het presidentschap van de Verenigde Staten plande en ben gestart. Er zijn verschillende redenen. Toeval wil, dat een Koreaans adoptiekind, dat in Nederland woont, één van mijn beste vrienden is geworden. Hoewel we elkaar nog nooit persoonlijk hebben ontmoet, geeft zij mij voortdurend advies over de richting waarin we de Verenigde Staten zouden moeten duwen, in het belang van de toekomst van onze Aarde. Het is voor mij inmiddels een soort gewoonte geworden om Nederland te bellen en om advies te vragen over belangrijke kwesties.

Bovendien, is mijn familie nauw verbonden met de streek, met de Benelux, de lage landen. Mijn moeder is in Luxemburg geboren en is woont daar nog steeds. Mijn tante, Jeanne Rouff, was de eerste vrouwelijke rechter bij het hoogste rechtscollege in Luxemburg en mijn oom en tante hebben beiden ook voor de Luxemburgse regering gewerkt. Als kind wilde ik graag in Luxemburg wonen en meer te weten komen over het leven van mijn familie daar. Ik was gefascineerd door de manier waarop Luxemburg, net als Nederland, erin slaagde zijn culturele en politieke integriteit te bewaren, terwijl het tegelijkertijd nauw samenwerkte met enorme economische en militaire machten. Dat begrip in de behoeften van kleinere staten binnen een mondiaal systeem, heb ik absoluut meegekregen van mijn moeder en haar familie, en dit onderscheidt mij van de overgrote meerderheid Amerikaanse politici die de wereld door geen enkele andere bril kunnen zien, dan die van Amerikaanse dominantie.

Maar ik ben er van overtuigd, dat als de Verenigde Staten willen overleven, ze volledig van koers zullen moeten veranderen. Dat is het doel van mijn campagne.

Nederland is ook de plaats waar Den Haag ligt, de plaats waar in de 19e eeuw de eerste vredesconferenties werden gehouden, een nobele poging om universele normen voor ethisch bestuur in mondiale aangelegenheden tot stand te brengen. Universele normen die gebaseerd zijn op morele filosofie, en niet op de extractie en exploitatie cultuur van het imperialisme. Deze Haagse traditie is nog niet helemaal verdwenen in Nederland en ik wil een speciale oproep doen, aan jou, om samen met mij de Verenigde Staten terug te leiden naar idealistisch internationalisme, een andere richting, weg van het exploiterende globalisme.

Het Nederlandse Rijk heeft een enorme invloed gehad over de hele wereld, en het heeft één van de eerste wereldwijde handelsnetwerken opgezet, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De Nederlandse strategie van extractie en integratie in de 17e eeuw, heeft een grote invloed gehad op de hele wereld, en de sporen ervan zijn nog steeds zichtbaar. Ik denk niet dat deze bijdrage van het Nederlandse Rijk een positieve is geweest, maar ik denk wel dat het voor de Amerikanen van cruciaal belang is om serieus na te denken over die Nederlandse traditie en het mondiale systeem dat daaruit is voortgekomen. Zeker nu we met veel moeite de huidige mondiale wereldorde in stand proberen te houden.

Nederland heeft vanaf de 19e eeuw, en vooral na de Tweede Wereldoorlog, een complex proces van dekolonisatie doorgemaakt, waardoor het in staat is geweest, afstand te nemen van de gevaren van verdere uitbreiding en exploitatie via kolonialisme. Deze traditie, van systematische ontkoppeling van het Nederlandse imperialisme, is van groot belang voor de Verenigde Staten. Wij zouden moeten proberen  om los te komen, een stap terug te doen, weg van de puinhoop die we hebben gecreëerd, zonder dat we daarbij onze morele betrokkenheid verliezen, een manier waarbij we ons houden aan de hoogste idealen van ethische internationale betrekkingen op basis van de traditie van Den Haag.

Ten slotte, klimaatverandering zal centraal komen te staan in mijn regering en Nederland is ground zero. Jullie inspanningen om je op lange termijn aan te passen aan het stijgende  zeeniveau en aan de veranderingen in het klimaat, zijn veel wetenschappelijker en systematischer geweest, dan de onze. We hopen dan ook, dat via samenwerking tussen onze twee landen op het gebied van veiligheid, we ons in de eerste plaats kunnen gaan richten op de aanpassing van het klimaatbeleid en de invoering van een duurzaam economisch model, een model dat verder gaat dan uitsluitend consumptie en groei. Wij hebben nog veel van jullie te leren.

In februari (2020) heb ik mijn voornemen om me kandidaat te stellen voor het presidentschap aangekondigd. Ik heb sindsdien vele toespraken gehouden en vele mede-Amerikanen ontmoet. Vooral de Amerikanen, die lijden onder de gevolgen van de diepgaande morele verrotting in ons land, hebben mij met hun inbreng en feedback enorm geholpen. Zij hebben een grote invloed gehad bij het uitstippelen van de positieve richting die ik voor de Verenigde Staten voor ogen heb. Een toekomst waarin we afstand nemen van de gevaarlijke cultuur van consumptie, exploitatie en  eindeloze oorlogen. De cultuur in ons land is geïnfecteerd met een afschuwelijk soort virus, welke nog verder wordt versterkt door gevaarlijke parasieten

Slechts weinigen van mijn mede afgestudeerde studenten van Yale en Harvard met wie ik ooit omging, de groep mensen die aan het begin van mijn carrière mijn leeftijdgenoten waren, zijn bereid zich zelfs maar af te vragen of die andere “kandidaten” wel gekwalificeerd zijn om president te worden, en of deze verkiezingen, of de vorige, gezien de uitgebreide manipulatie van het stemproces, en de misleidende berichtgeving over de onderwerpen, überhaupt wel verkiezingen mogen worden genoemd. Ze hebben mijn pogingen om dit te bespreekbaar te maken afgedaan als niet relevant.

Maar de zogenaamde werkende klasse die ik heb ontmoet, en met wie ik samenwerk, begrijpen waar ik het over heb. Zij weten dat ik sinds januari werkloos ben, uit huis ben gezet en dat mijn vrouw ernstig ziek is geworden als gevolg van de trauma’s die zijn heeft opgelopen bij de pogingen om ons gezin bij elkaar te houden. Ik begrijp en weet waar deze mensen het over hebben, omdat ik het zelf heb meegemaakt.

Als wij geen verkiezingen houden, waarbij iemand zoals ik, zich kandidaat kan stellen, en de kans krijgt om in de media aan bod te komen, dan zijn dat geen verkiezingen, maar dan is dat een indrukwekkende schijnvertoning.

——————————————————-

Introductie van Emanuel Pastreich

Emanuel Pastreich heeft zich de afgelopen twee decennia ontpopt als de leidende stem voor een rationeel Amerikaans beleid op het gebied van diplomatie en veiligheid, met een duidelijk focus op de ineenstorting van het klimaat en de biodiversiteit, de catastrofale gevolgen van nieuwe technologie op de mensheid, de exponentiële concentratie van rijkdom, en de wereldwijde wapenwedloop.

Hij eist dat de triljoenen die het afgelopen jaar aan bedrijven zijn gegeven, worden teruggegeven, en dat conglomeraten als Amazon en Facebook worden bestuurd als gereguleerde coöperaties, en dat de activa van fossiele brandstofbedrijven onmiddellijk in beslag worden genomen, en dat de eigenaren en bestuurders van dit soort bedrijven worden aangeklaagd voor criminele praktijken, vanwege het verstrekken van frauduleuze informatie over klimaatverandering aan de regering en de bevolking.

Pastreich is een Azië-deskundige die vloeiend Koreaans, Japans en Chinees spreekt. Hij begon zijn loopbaan in 1998 als hoogleraar aan de Universiteit van Illinois, Urbana-Champaign. Momenteel is hij voorzitter van het Asia Institute, een denktank gericht op diplomatie, veiligheid en technologie, gevestigd in Washington D.C., Seoul, Tokio en Hanoi.