Suomalainen

Älä pelkää pahaa.

Minun ei pidä pelätä pahaa.

Miksi Yhdysvallat tarvitsevat aidosti riippumattoman ehdokkaan presidentiksi

Emanuel Pastreich

Monia kertoja, kun yritimme käsitellä Itä-Aasian monimutkaisia ​​geopoliittisia ongelmia, suomalaiset esittivät innovatiivisia sekä myös rohkeita ehdotuksia, jotka osoittivat meille tien kohti juuri sitä jotakin parempaa, jotakin mahdollista tässä yhä kaoottisemmassa maailmassamme. Olin syvästi vaikuttunut suomalaisten diplomaattisista taidoista sekä heidän oivalluksistaan. Se oli enemmän kuin älykkyyttä, se oli viisautta, jonka löysin Suomesta. Se viisaus on kenties tulos Suomen pitkästä taistelustaan kulttuurisesta, kielellisestä, poliittisesta sekä taloudellisesta itsenäisyydestä.

Diplomaatti Markku Heiskanen oli ratkaisevassa roolissa Aasian-instituutin pyrkimyksissään esittää näkemys Itä-Aasian rauhanomaisesta tulevaisuudesta – ja hänen viisauden sanansa loivat pohjan myöhemmälle lähestymistavalle kansainvälisiin suhteisiin, muutos, joka puolestaan inspiroi minua asettumaan ehdolle presidentiksi.

Suomalaiset, jalo ja myös omistautunut kansa, ovat taistelleet urhoollisesti venäläisiä, ruotsalaisia ​​ja saksalaisia ​​vastaan ​​varmistaakseen kielellisen sekä kansallisen identiteettinsä ja oppineet siinä prosessissa, kuinka tärkeitä vapaus ja itsemääräämisoikeus ovat. Nyt he voivat opettaa myös meitä amerikkalaisia.

Matkan varrella. Suomesta tuli moraalinen johtaja, joka antoi kaikille kansalaisille äänioikeuden vuonna 1906 ja osoitti tietä naisten oikeuksissa. Nyt he voivat opettaa myös meitä amerikkalaisia.

Suomi ymmärsi kulttuurin merkityksen alusta alkaen ja ajaa todellista kulttuuriautonomiaa Fennomaanien liikkeen kautta. Tämä liike ja pyrkimys suomen kielen uudelleen oppimiseen johtivat kulttuuriseen ja henkiseen vahvuuteen, joka säteilee läpi kaikista suomalaisista, joiden kanssa minulla on ollut kunnia työskennellä. Suomi tulee olemaan tärkeä kumppani uudelle Amerikan Yhdysvalloille ja seisomme kanssanne tässä uudessa taistelussa. Taistelu, jolla ei ole rajoja ja joka edellyttää, että kaikilla kansalaisilla on luottamusta päättää itse, mikä on moraalisessa mielessä oikein ja mikä väärin. Mikä on totta ja mikä ei tieteellisessä järjessä.

EIGHTEEN-PLANK

PLATFORM

 1. Emme tunnusta vaaleja, jotka eivät ole oikeudenmukaisia

Nykyinen vaalijärjestelmä on niin korruptoitunut, että sillä ei ole mitään merkitystä. Pätevää ehdokasta ei päästetä edes äänestykseen, ja hänen ajatuksensa ja toimintansa jätetään huomioimatta tiedotusvälineissä, jotka tarkoituksella estävät kansalaisten pääsyn kriittiseen tietoon. Äänet lasketaan hakkeroitaviksi suunniteltujen tietokonejärjestelmien avulla, eivätkä jätä todisteita ihmisten uskollisesta valinnasta. Köyhien asuttamilla seuduilla on jopa niin vähän äänestyslaitteita, että väsyneiden äitien sekä isien on odotettava tuntikausia jonossa, kylmissään, hämärän laskeutuessa.

Emme tunnusta presidentin tai muun viran vaaleja laillisiksi ennen kuin kansakunta järjestää kansainvälisesti valvotut vaalit, joissa jokaiselle kansalaiselle on taattu äänioikeus helposti todennettavissa olevalla tavalla sekä joissa jokainen pätevä ehdokas voi esitellä politiikkaansa suoraan ihmisille. Koko vaalien on oltava läpinäkyviä kaikilla tasoilla ja kaupallinen mainonta on kiellettävä.

 1. Ilmastonmuutos on se ylivoimainen turvallisuusuhka;

Vastauksen tulee kattaa kaikki sisä- ja ulkopolitiikan osa-alueet. Täysi sitoutuminen sadan vuoden suunnitelmaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi

on oltava kaiken turvallisuus-, talous- sekä koulutuspolitiikan keskiössä

Yhdysvalloille.

 Meidän on omistettava kaikki resurssit tähän suunnitelmaan sitoutuen

sotatalouden vastineeksi öljyn ja sen käytön vähentämiseksi sekä myös

hiilen käytän lopettaminen nollaksi kahdessa tai kolmessa vuodessa sekä muovien ja sen käytön lopettaminen,

öljypohjaisten lannoitteiden lopettaminen sisältäen muut materiaalit.

Hallituksen tulisi antaa määräyksiä, jotka edellyttävät fossiilisten polttoaineiden käytön nopeaa vähentämistä, yksityisautoilun lopettamista ja lentokoneiden käytön rajoittamista. Me

rahoittamme aurinko- ja tuulivoimaloiden asennukset jokaisessa

naapurustossa.

Kaikkien näiden tekniikoiden immateriaalioikeudet sijoitettaisiin

julkisesti valtion toimesta tätä tarkoitusta varten. Parannukset kaikkien rakennusten eristeisiin, sekä aurinko- ja tuulivoimiin niin, että hiilidioksidipäästöt olisivat lähellä nollaa

tulisi toteuttaa välittömästi.

 Valtio tekee niin työllistäen

50 vuoden lainat, jotka tekevät uusiutuvasta energiasta halvempaa kuin fossiilisista polttoaineista välittömästi

laskemalla pitkien aikavälien kustannukset.

Lopetamme kaikki tuet öljylle, hiilelle ja uraanille. Nämä polttoaineet luokitellaan valvottaviksi aineiksi, jota ei voi myydä voiton tavoittelemiseksi

Armeija siirtyy 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan nopeammin kuin muualla maailmassa ja siitä tulee ekosysteemin tehokkain puolustaja, ei öljysotaa tai väärää geotekniikkaa.

Saastuttavat hävittäjäkoneet ja vanhentuneet lentotukialukset romutetaan välittömästi ilman huolta niistä voitoista, joita ne voivat tuottaa yrityksille. Takaamme häviäjille

siirtymätyöt uusiutuvan energian hankkeissa. Itse asiassa,

takaamme kaikille työnhakijoille työpaikan.

Öljy- ja kaasuyhtiöt ovat ansainneet biljoonia dollareita työntämällä vaarallisia aineita, kuten öljyä, hiiltä ja maakaasua kansalaisiin, joiden he tiesivät hyvin tuhoavan

ympäristöön. Tällaiset toimet ovat rikollisia.

Näiden yritysten varat, sekä niiden omistajat, takavarikoidaan valtion puolesta. Niitä varoja käytetään taloutemme muutoksen rahoittamiseen. Energian, ruoan ja luonnonvarojen tuhlaaminen tunnustetaan kauhistuksena, joka ei koskaan tule olemaan mainos paremman elämän symbolina.

Hallitus valvoo todella kestävien kaupunki- ja esikaupunkiyhteisöjen luomista ja ryhtyy ennallistamaan luonnonvaraisia ​​alueita biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi. Se tarkoittaa ostoskeskuksien, parkkipaikkojen, tehtaiden ja moottoriteiden purkamista, jotka ovat saastuttaneet pyhät metsämme ja arvokkaat kosteikkomme.

 1. Eliminoi ydinaseet keinolla millä hyvänsä

Ihmiskuntaa uhkaa ennennäkemätön ydinsodan vaara, jonka edistäminen tekee siitä entistä vakavammaksi

“käyttökelpoisia” miniydinlaitteita. Se on surullinen irvikuva, johon käytämme nyt

biljoonia dollareita ydinvoiman parantamiseen, vaikka meidän pitäisi se poistaa.

Sitoudumme näiden vaarallisten aseiden poistamiseen maapallolta, niin tuskallista kuin tämä prosessi onkin. Lastemme vuoksi takavarikoimme väkisin ja

tuhoamme kaikki ydinaseet, alkaen Yhdysvalloista ja sitten kaikissa muista maailman maista. Työskentelemme sitoutuneiden kansalaisryhmien kanssa

kotona ja ulkomailla, hallituksessa ja sen ulkopuolella varmistaaksesi, että

ydinaseiden kehittäminen lopetettaisiin.

 1. Aloittakaa kansainvälisiä tieteellisiä tutkimuksia menneisyydestä, jota niin monet kieltäytyvät kohtaamasta

Emme voi kohdata ilmastonmuutoksen ja ydinsodan uhkaa ennen kuin karkaisemme kulttuurin

kieltämisestä, joka on koskettanut meitä viimeiset kaksikymmentä vuotta. Meidän on suoritettava peloton tutkimus niistä toimista, joihin pieni joukko voimakkaita miehiä ryhtyi vuoden 2000 vaalien jälkeen, mukaan lukien niin sanottu “9/11”-tapaus.

Meidän on käytettävä tieteellisen menetelmän voimaa, kun käynnistämme kansainvälisiä “totuuden ja sovinnon” ryhmiä tutkimaan ja paljastamaan rehellinen tarina kansalaisillemme ja koko maailmalle.  Tämän tutkimuksen edetessä ei pitäisi tulla vastaan rajoja.

Tapauksen vakavuus huomioon ottaen kaiken asiaan liittyvän materiaalin turvaluokiteltu on poistettava. Emme myöskään saa tyytyä yksinkertaisiin tarinoihin, jotka syyttävät vain yhtä tai toista ryhmää. Murha Orient Expressillä oli ratkaistava rikos.

 1. Tuokaa Yhdysvaltain armeija kotiin ja parantakaa YK.

Yhdysvaltojen on tuotava takaisin suurin osa joukoistaan, joita se on lähettänyt ympäri maailmaa toisen maailmansodan jälkeen. Joukot, joita käytetään usein palkkasoturiyrityksissä palvelemaan rikkaiden etuja. Meidän on oltava valmiita taistelemaan ja kuolemaan todellisen kansainvälisen turvallisuuden puolesta, ja tehdä se vain Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan tiukimmassa merkityksessä. Olisi parempi vaarantaa henkemme taistelussa ahneuden voimia vastaan ​​suojellaksemme jalkojemme alla olevaa maaperää, varmistaaksemme, että valtameremme puhtaat vedet eivät ole myrkyllisiä, ja suojellaksemme metsiä ikuisesti kuin taistellaksemme näitä turhia sotia resurssien takia monikansallisille yrityksille.

Yhdistyneiden kansakuntien on oltava

ensisijainen tila, jossa suunnittelemme hauraan planeettamme tulevaisuutta, ja sitten

toteuttaa ne suunnitelmat. Muussa tapauksessa meidän on toimittava paikallisella tasolla

globaalin vision säilyttäminen. Tämä prosessi onnistuu vain, jos Yhdysvallat ja Yhdistyneet Kansakunnat käyvät läpi uudistuksia, jotka antavat niille valtuudet

edustaa maan kansalaisia ​​ilman yritysten sekaantumista,

tai varakkaiden yksilöiden.

 1. Yritykset eivät ole

ihmisiä; Rikkaat saavat vain yhden ääne

Yritykset eivät ole ihmisiä, eikä niillä pitäisi olla roolia politiikan muotoilussa. Sama koskee superrikkaita ja investointipankkeja, joiden kautta he käyttävät tahtoaan. Päättäjien tarvitsemat tiedot on toimitettava elinikäisiltä virkamiehiltä, ​​professoreilta ja muilta asiantuntijoilta, jotka tekevät objektiivista arviota maamme nykytilasta ilman voittopaineita.

Rikkaat ovat vain ihmisiä; Heillä ei ole sen enempää oikeuksia kuin kenelläkään muulla. Heillä ei pitäisi olla erityistä roolia politiikan määrittelyssä. Ne, jotka käyttävät rahaa suoraan tai välillisesti politiikkaan vaikuttamiseen, ovat mukana korruptiossa ja lahjonnassa. Emme saa piilottaa tällaista rikollisuutta käyttämällä viattomia termejä, kuten “konsultointi” ja “lobbaus”.

Meidän on vahvistettava virkamieskuntaa, jotta hallitus saa takaisin itsenäisyyden yrityksistä ja voi tuottaa tiukkoja sääntelyjärjestelmiä ihmisten suojelemiseksi. Olemme tehneet sen ennenkin ja voimme tehdä sen uudelleen. Tässä prosessissa monet yritykset, kuten pankit tai viestintä- ja energiayhtiöt, kansallistetaan ja niitä johtaa pätevä virkamiehiä, joiden pyhä tehtävä on yhteinen etu. Muut yhtiöt tulevat toimimaan kollektiivisina paikallistasolla kansalaisten omistuksessa ja hallinnassa. Tällaisella eettisellä hallinnolla on ennakkotapauksia muinaisista ajoista, eikä se vaadi ideologista koristelua.

 1. Kansantalous ihmisiä varten

Ilman taloudellista tasa-arvoa ja tiukkaa rahoituksen sääntelyä demokratia ei ole mahdollista. Sillä aikaan kun nukuimme, viekkaat ryhmittymät loivat suurta vaurautta laittomin sekä moraalittomin keinoin vuosikymmeniä ja hamstrasivat sitten taikuudella luomiaan rahoja ulkomailla. Suurin osa kansalaisistamme ei voi edes käsittää korruptiota, joka on levinnyt kaikkialle teollisuuden ja hallituksen kimaltelevien julkisivujen taakse.

Kaikki tämä loppuu. Valtuutamme tuhansia ammattimaisia ​​tilintarkastajia Internal Revenue Servicessä ja muissa valtion virastoissa, jotka FBI:n tukemana jatkavat ja suorittavat pelottomasti täydellisiä tarkastuksia kaikilla hallinnonaloilla, puolustusministeriö mukaan lukien. Vaadimme kongressin ja sen kaikkien jäsenten täydellisen taloudellisen tarkastuksen. Niin myös koko toimeenpaneva elin ja kaikki tärkeimmät oikeuslaitoksen jäsenet tarkastetaan. Emme pelkää irtisanoa, sakottaa tai vangita tuhansia ihmisiä tai useampia tarvittaessa.

Muista, että säädyttömässä rikkaudessa liikkuvat saivat rikkaukset epäreilulla pääoman saatavuudella yhdistettynä laittomiin liiketoimintakäytäntöihin. Heidän omaisuuttaan leikataan niin paljon, etteivät he voi enää käyttää näitä varoja journalismin, politiikan tai koulutuksen heikentämiseen.

Rahoituksen tulisi tästä lähtien olla tiukasti säännelty ala, jota ensisijaisesti valvovat kansalle vastuussa olevat valtion järjestöt. Aluepankit tulevat olemaan osuuskuntia, joita kansalaiset johtavat paikallistalouden vuoksi. Digitaalisia valuuttoja, jotka altistavat kansalaiset vastuuttomien monikansallisten pankkien aiheuttamille riskeille, ei sallita.

 1. Tue todellista koulutusta ja tutkivaa journalismia

Politiikalla ei voi olla merkitystä, jos kansalaisiltamme evätään laadukas koulutus, jota he tarvitsevat voidakseen ajatella yhteiskuntaamme kriittisesti ja hyödyntääkseen mielikuvituksensa loputonta potentiaalia. Kansalaisten on opittava historiaa ja kirjallisuutta, filosofiaa ja tiedettä nuoresta iästä lähtien, jotta he voivat ymmärtää aikamme monimutkaisia ​​kysymyksiä.

Luomme uuden koulutusjärjestelmän, jossa kaikkia kansalaisia ​​kohdellaan tasa-arvoisesti. Koulujen rahoitusta ei koskaan sido paikallisiin kiinteistöveroihin. Opettajat palkitaan yhtä hyvin kuin kuka tahansa yhteiskunnan jäsen. Jokaisella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen, koska odotamme kaikkien olevan aktiivisia kansalaisia.

Journalismi on koulutuksen jatke, ja siksi sen on tiedotettava kansalaisille todellisista asioista, ei sensaatiohakuisista tapahtumista, ja sen tulee opettaa heitä ajattelemaan kriittisesti asioiden pinnan takana olevia taloudellisia ja kulttuurisia realiteetteja.

Valitettavasti journalismi on rappeutunut häpeälliseksi lieteeksi, joka täyttää sanomalehdet, TV-lähetykset ja Internet-julkaisut groteskeilla kuvilla ja tyhmillä lauseilla, halventavalla sisällöllä, joka vetoaa pahimpiin enkeleihimme.

Kun kansalaisten pitäisi oppia ajattelemaan objektiivisesti ja työskentelemään yhdessä paremman yhteiskunnan luomiseksi, heitä pommitetaan sen sijaan seksuaalista halua kiihottavalla tai mieletöntä kulutusta edistävällä jätteellä.

Hallituksen on tuettava riippumatonta paikallis- ja valtakunnallisen tason mediaa, joka on omistautunut totuuden tavoittelemiseen ja joka kannustaa kansalaisia ​​ajattelemaan itse. Aikamme vakavia aiheita käsittelevästä tutkivasta journalismista, rohkeasta journalismista, on tultava jälleen elinkelpoinen ura.

Taiteen, olipa kyseessä maalaus, kuvanveisto, muotoilu, draama, musiikki tai kirjallisuus, on oltava osa kansalaistemme elämää. Hallitus tukee tällaista toimintaa antaakseen kansalaisille itseluottamusta ilmaista itseään ja muotoilla omaa visiota tulevaisuudestamme. Kansalaisia ​​ei saa pakottaa luottamaan yritysmedian tuottamiin loistaviin kuviin tai sujuviin lauseisiin.

Taiteellisen ilmaisun edistäminen vapauttaa nuoret manipulatiivisesta kulttuurista, jota he kohtaavat nykyään, joka ohjaa heitä kohti lyhytaikaisia ​​nautintoja ja vie heiltä kyvyn osallistua yhteiskuntaansa. Jos heille annetaan mahdollisuus tehdä omia elokuviaan, omia sanomalehtiä ja omia maalauksiaan ja valokuviaan, samalla kun heille maksetaan tästä työstä kunnollinen palkka, he saavat luottamusta, että he voivat muuttaa yhteiskuntaa.

 1. Yhdysvaltain perustuslain 13. muutos vaatii orjuuden lopettamista

Perustuslakimme 13. muutos kieltää nimenomaisesti orjuuden. Silti meillä on kansalaisia, joista monet ovat pankkien halveksittavien käytäntöjen vuoksi velkaantuneet ja jotka työskentelevät tehtaissa ja myymälöissä tehokkaina orjina. Meillä on vankiloissa kansalaisia, usein tekaistujen syytösten perusteella, jotka pakotetaan työskentelemään ilman palkkaa tai jopa tapaamaan rakkaansa. Kaikki nämä rikokset ovat yritysten hyödyksi.

Nämä halveksittavat käytännöt lopetetaan poikkeuksetta soveltamalla tiukkaa 13. tarkistusta.

Amerikkalaisiksi teeskennelleet monikansalliset yhtiöt kohtelevat amerikkalaisia ​​työntekijöitä halveksuen. Jopa poliiseja, sotilaita ja paikallisten ja liittovaltion virastojen ja yritysten työntekijöitä kohdellaan halveksivasti orjina yhtiöissä, jotka haluavat saada heidät riippuvaisiksi perustuloista rikkoen räikeästi 13. muutosta.

 1. Kaupankäynnin on oltava ekologista ja oikeasti ilmaista

Kaupankäynti voi olla arvokas mahdollisuus vaihtoon yhteisöjen välillä ympäri maailmaa. Mutta kauppa, sellaisena kuin sitä nykyään harjoitetaan, vahingoittaa arvokasta ekosysteemiämme ja ihmisiä. Kaupankäynti tarkoittaa vain massiivisia, investointipankkien hallinnassa olevia konttialuksia, jotka sylkevät kauheaa savua kuljettaessaan tavaroita valtamerten yli mutta vain harvojen hyödyksi, eivät tavaroiden valmistajien tai niitä käyttävien hyödyksi.

Se ei ole myönteinen maapallon kansalaisille, eikä se todellakaan ole “kansainvälistyminen”, paikallisten teollisuuden ja maatilojen tuhoutuminen investointipankkien ja keinottelijoiden “kauppasuunnitelmien” vuoksi ja kansalaisten tekeminen riippuvaiseksi tuontituotteista. tavaroita vastoin tahtoaan. Meidän on yhdessä mietittävä täysin uudelleen, mitä kauppa tarkoittaa, ja luotava 100-prosenttisesti fossiilisia polttoaineita käyttävä vapaakauppajärjestelmä, joka on kaikkien saatavilla ja joka kunnioittaa paikallisten yhteisöjen tarpeita.

 1. Moraalinen rappeutuminen on tämän poliittisen kriisin ydin

Nykyinen kriisi on ennen kaikkea henkinen kriisi. Sillä välin emme kiinnittäneet huomiota, kansakuntamme vaipui syvälle rappioon ja narsismiin. Tämä sivistystauti saastuttaa jopa ne, joilla on parhaat aikeet. Vaatimattomuus, säästäväisyys ja rehellisyys ovat kadonneet sanavarastoistamme. Näkymätön sisäisten arvojen sekä luonteen maailma, jonka pitäisi olla kansalaisten moraalisen päättelyn ytimessä, on korvattu spektaakkelilla, joka jättää kansalaisen passiiviseksi lian kuluttajaksi.

 1. Muuntakaa sotilastiedustelukompleksi

Hallitsematon armeija sallii yritysten ottaa verorahojamme ja siirtää ne suoraan pankkitileilleen myymällä ylihintaisia ​​aseita, jotka eivät ole ulkopuolisten arvioiden tai tieteellisten testien alaisia.

Tarvitsemme miehiä sekä naisia, jotka olisivat valmiita antamaan jopa henkensä maansa puolesta. Traagisesti nuo jalot tunteet ovat suunnattu kyynisesti väärin. Armeija ja sitä ympäröivinä tiedustelupalvelun “yhteisö” on muututtava ja omistauduttava ennen kaikkea ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen sekä muihin todellisiin turvallisuusuhkiin, kuten biofasismiin.

Sotilaiden rohkeus on kohdistettava vaaralliseen työhön, jonka tarkoituksena on lopettaa maamme fossiilisten polttoaineiden jättiläisten valta talouskehityksen muuttamiseksi.

Sotilaat! Jos et voi vastustaa energiatsaareja, kuinka voitte kutsua itseänne rohkeiksi?

Vastoin George Washingtonin varoitusta “rauhamme ja vaurautemme sotkemisen” vaaroista, olemme ryntäneet päätä huipulle lukuisiin salaisiin sopimuksiin, joita kutsutaan satunnaisesti “tiedustelutietojen jakamiseksi” ja “turvallisuusyhteistyöksi”, jotka johtavat meidät vuoden 1914 kaltaiseen katastrofiin. Silloin kauhistuttava dominoefekti sai aikaan sellaiset salaiset sopimukset, jotka veivät maailman katastrofaaliseen sotaan.

Kaikki te, jotka työskentelette NSA:n alipalkkaisissa sopimustöissä, kaikki te, joiden täytyy lukea sähköpostimme tai vaeltaa vaarallisilla vuoristosoilla Afganistanissa, kaikki te, jotka joudutte kiusaamaan yksinkertaista kansaa typerillä yrityksillä, kuunnelkaa minun ääntäni! Totisesti minä sanon sinulle: “Tule kanssamme! Sinulla ei ole mitään muuta menetettävää kuin kahleesi.”

 1. Lopettaakaa teknologian vaarallinen vaikutus kansalaisiimme

Media esittää teknologian eksponentiaalista kehitystä lieventämättömänä positiivisena. Kuitenkin useimmissa tapauksissa altistuminen tällaisille uusille teknologioille vie meiltä kyvyn keskittyä, riistää meiltä mahdollisuuden ajatella itse ja riistää meiltä tietoisuuden, jota tarvitaan toimiaksemme kansalaisina. Teknologiaa käytetään keinona aiheuttaa meissä riippuvuutta lyhytaikaiseen stimulaatioon. Tällaiset sähköiset työkalut tuottavat voittoa yrityksille, mutta ne tekevät kansalaisista kyvyttömiä ymmärtämään kohtaamamme kriisin vakavuutta.

Haluamme olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja tarvitsemme työpaikkoja, joissa voimme tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Mutta kaikki mitä me nykyään kohtaamme on vain tallennettuja viestejä, automatisoituja kaupan kassoja sekä pitkiä rivejä

supertietokoneita, jotka laskevat kylmästi yritysten voittoja. Olemme täysin yksin digitaalisessa autiomaassa. Tämä ei ole sattumaa, vaan harkittu rikos.

Meidän on tarkasteltava kriittisesti, miten teknologia vaikuttaa yhteiskuntaan, ennen kuin otamme sen käyttöön. Teknologiasta voi olla valtavasti apua, mutta vain jos sitä sovelletaan aikakautemme todellisten haasteiden ratkaisemiseen, eikä sitä käytetä manipuloimaan meitä. Tieteellinen ymmärtäminen maapallomme ja yhteiskuntamme tilasta on aina oltava tavoitteemme. Sekoitamme tieteen ja teknologian vaarassamme. Kuten Paul Goodman kirjoitti: “Teknologia on moraalifilosofian, ei tieteen, haara, pohjautuupa se uuteen tieteelliseen tutkimukseen tai ei.”

 1. Lopettakaa anti-intellektuelli -kampanja mykistääksenne meidät

Kansalaisemme ovat alttiina loputtomille kampanjoille, jotka rohkaisevat älyllisyyden vastaisia ​​tunteita ja lannistavat ajattelemasta syvällisesti maailmaa. Tuloksena oleva muutos kulttuurissamme ei ole luonnollista, vaan sen pakottavat piilovoimat, jotka pyrkivät tekemään meistä tottelevaisia.

Meidän on nostettava älyllisen sitoutumisen tasoa maamme joka kolkassa ja rohkaistava ihmisiä ajattelemaan itse ja ehdottamaan ratkaisuja omaan tahtiin. Lukeminen, kirjoittaminen ja keskustelu ovat tärkeitä tämän prosessin kannalta, ja niitä on kannustettava.

Kansalaisten ei pitäisi koskaan luottaa kuuluisuuksien tarjoamiin helppoihin ja ilkeisiin mielipiteisiin.

Emme voi sallia mainos- ja suhdetoimintayritysten myrkyllisen metsän tyhmyttää kansalaisia, tyrkyttää ylhäältä salakavalan itsekultin. Kauhea on todellakin se vahinko, jonka he ovat jo aiheuttaneet. Banaali joutomaa on vallannut jokaisen tv-kanavan, miehittänyt jokaisen ostoskeskuksen ja valloittanut jokaisen toimiston.

Mainonta- ja PR-alalla on oltava tiukimpia säännöksiä, jotta kansalaiset saavat tiedotusvälineissä kuvia, jotka kannustavat henkiseen sitoutumiseen ja tukevat tervettä yhteisöä. Kansalaisilla on oikeus lukea artikkeleita ja katsoa lähetyksiä, jotka kuvaavat elämämme todellisuutta tieteellisesti, ja oikeus olla altistumatta ohjelmille, jotka näyttävät mallina kohtauksia suomalaisten hemmottelevasta elämästä. rikas.

 1. Herätä henkiin seitsemän sukupolven irokeesiperiaate; Lopettakaa kasvun ja kulutuksen kultti

Vaikka Iroquois Nationin perustuslaki vaikutti syvästi Yhdysvaltojen perustuslakiin, sen kestävyyden keskittyminen jäi traagisesti huomiotta perustaja-isiltämme. Irokeesien ja muiden alkuperäiskansojen perinteitä ei saa koskaan unohtaa. Iroquois Nationin “seitsemännen sukupolven” periaate edellyttää, että pohdimme, kuinka tämän päivän päätöksemme vaikuttavat jälkeläistemme elämään seitsemän sukupolven kuluttua. Tämä periaate on tieteellinen ja rationaalinen, ja se on selvä vastakohta sille järjettömälle olettamukselle, jonka mukaan valtameret, metsät ja niityt ovat yksityishenkilöille tai yrityksille kuuluvia hyödykkeitä ja että ne voidaan tuhota henkilökohtaisen hyödyn vuoksi.

“Seitsemännen sukupolven” periaate on lisättävä perustuslakiin muutoksena, joka toimii perustana taloudellisten ja kulttuuristen olettamustemme täydelliselle uudelleenarvostamiselle.

Meidän on lopetettava harhaanjohtavien termien, kuten “kasvun” ja “kulutuksen”, käyttäminen arvioidaksemme kansakunnan hyvinvointia. Meidän on pohdittava yhdessä kaikkien kansalaistemme terveyttä, ympäristön rikkautta sekä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien vaurautta.

Yhteistyö on välttämätöntä selviytymisellemme. Emme voi ratkaista ongelmia budjettien avulla, jos budjetit vain edistävät riippuvuutta rahasta. Meidän on luotava kansalaisten välisiä vaihtokauppajärjestelmiä, jotta naapurit voivat auttaa toisiaan, ja perustettava keskinäisen tuen ohjelmia, jotka tekevät perheistä ja yhteisöistä omavaraisia.

Terveydenhuoltoa ei voida tarjota vain huijaamalla valtion varoja tililtä toiselle. Meidän on myös annettava kansalaisille mahdollisuus huolehtia toisistaan, oppia tarpeeksi lääketiedettä, yrttilääkkeitä ja oikeaa liikuntaa, parantaa monia sairauksia yksin ilman rahaa.

 1. Maanviljelyä ihmisille sekä terveellistä ja reilua ruokataloutta

Ilmaston lämpenemisen aiheuttama nopea lämpötilan nousu lisää räjähdysmäisesti ruoan hintaa seuraavan vuosikymmenen aikana ja tekee maanviljelystä selviytymisen kannalta kriittisimmän toiminnan. Emme ole edes alkaneet valmistautua tähän katastrofiin. Meidän on jätettävä taaksemme tämä konkurssiin mennyt teollisen viljelyn järjestelmä ja palattava maanviljelyyn ihmisten toimesta ja ihmisten puolesta. Maata on jaettava suurelle joukolle kansalaisia ​​käytettäväksi perhetiloina. Tässä ei ole mitään valitettavaa tai moitittavaa. Maa ja vesi, jonka äitimme Maamme on meille antanut, ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan yritysten omaisuutta.

Koko maatalouden jakelujärjestelmä on säänneltävä ja sitä kautta saatava oikeudenmukaiseksi. On paljon tärkeämpää tuottaa ruokaa tavalla, joka ei vahingoita maaperäämme ja vettä, kuin harvoille, jotka saavat omaisuuksia maatalousviennistä. Amerikkalaisten on omaksuttava kestävä luomuviljely ja tehtävä se nyt.

 1. Republikaanipuoluetta tai demokraattista puoluetta ei kuvata perustuslaissa

Virkasyytteen kolmirenkainen sirkus paljasti meille, ettei nykyisellä poliittisella järjestelmällä ole mitään tekemistä perustuslain kanssa. Hallinto on kuollut ja politiikka on pelkistetty tappeluksi yritysten lobbaajien, investointipankkiirien, mediaasiantuntijoiden ja heidän palvelemiensa rikkaiden välillä. Media, joka on jo pitkään hylännyt kaiken journalistisen rehellisyyden romun, vain munii painijoita kuin humalainen väkijoukko.

Kaikki politiikan muotoiluun ja toimeenpanoon liittyvä keskustelu on käytävä läpinäkyvästi perustuslain määrittelemissä valtion virastoissa. Silti nykyään politiikkaa tekevät yritykset tai siitä keskustellaan läpinäkymättömissä ja vastuuttomissa poliittisissa puolueissa räikeän perustuslain vastaisella tavalla. Älä tule petetyksi. Demokraattista puoluetta ja republikaanipuoluetta ei kuvata perustuslaissa, eivätkä ne edusta valtaosaa kansalaisistamme.

Poliittisten päätösten jättäminen poliittisille puolueille, joita ei säätele perustuslaki, on sekä rikollista että perustuslain vastaista, ja käytäntö on lopetettava. Poliittiset puolueet ovat sopiva paikka paikallistason kansalaisille tavata ja vaihtaa ajatuksia. Perustuslaki ei anna demokraatti- ja republikaanipuolueille minkäänlaista roolia hallinnossa tai politiikan muotoilussa. Hallinto on toteutettava vastuullisten valtion virastojen kautta läpinäkyvästi ilman yritysrahoitusta missään.

 1. Lopettakaa maski- ja rokoteohjelma

Korruptoituneiden valtion virkamiesten, väärien kansalaisjärjestöjen ja erilaisten dekadenttien julkkisten taakse piiloutuvat superrikkaat ajavat naamiojärjestelmää ja sulkemispolitiikkaa, jonka tarkoituksena on eristää meidät toisistamme ja tuhota perustuslaillinen oikeutemme kokoontumisvapauteen.

Tiede osoittaa selvästi, että naamarit ovat haitallisia terveydelle ja räikeä tyrannia. Sama pätee lukituksiin.

Rikkaat käyttävät osakeomistustaan ​​mediajättiläisissä vaatiakseen, että uutiset lyövät rummut paikallista taloutta ja rokotteita vastaan.

He ovat lahjoneet asiantuntijoita puolustamaan sellaisten rokotteiden välitöntä käyttöönottoa, joita ei ole testattu eläimillä, jotka ovat vapautettuja laillisesta vastuusta ja jotka on kehitetty salassa. Nämä rokotteet sisältävät muunnettua RNA:ta, joka aiheuttaa vakavia sairauksia, kuten syöpää, Alzheimerin tautia, Parkinsonin tautia ja muita vaivoja. Ne eivät ole lainkaan rokotteita, vaan pikemminkin sodanjulistus ihmisiä vastaan, jotka ovat pukeutuneet terveyden, turvallisuuden ja turvallisuuden sakkariinisiirappiin. Tämä laiton rokotejärjestelmä pakottaa kaikki saamaan ruiskeena kemikaaleja, jotka monikansalliset yhtiöt ovat määrittäneet salassa ja sitten hyväksyneet ne maailmanlaajuiset ja kansalliset virastot, jotka he ovat ottaneet haltuunsa. Tiedemiehet ja kansalaiset on jätetty politiikkakeskustelun ulkopuolelle perustuslain vastaisesti.\

Tätä kriisiä käytetään hyväksi jatkuvaan valvontaan, rahan korvaamiseen monikansallisten pankkien hallitsemilla digitaalisilla valuutoilla ja kaikkien pienyrityksien tuhoamiseen. Myös ruoka, jota meidän on syötävä, on monikansallisten yritysten hallinnassa, hoitoon tarvitsemamme lääkkeet ovat lääkeyhtiöiden hallinnassa, koulutusta, jota tarvitsemme ymmärtääksemme maailmaa ja journalismia, jota tarvitsemme pitääksemme ajan tasalla, hallitsevat globaalit investointipankit ja multimiljardöörit.